اپلیکیشن ACCOUNT LAND

با استفاده از آن دیگر نیاز به دفترنویسی های مرسوم در صنعت حسابداری نیست. به راحتی کسب و کارهای خیلی خیلی کوچک می توانند با استفاده از این اپلیکیشن موارد مالی خود را وارد کرده و برای حسابدار خود ارسال کنند.


اپلیکیشنACCOUNT LAND

امکانات اپلیکیشن ACCOUNT LAND


هر کدام از این فرم‌ها قابلیت گزارش‌گیری و پیگیری به وسیله کاربر را دارا می‌باشند.

فرم دریافتی‌ها

فرم پرداختی‌ها

فرم فروش روزانه/عمده

فرم برش

ارسال صورت حساب

درباره اپلیکیشن:


اپلیکیشنACCOUNT LAND کمک می کند که مخارج و دریافتی ها و پرداختی ها رو به صورت آنلاین وارد کرده و بلافاصله برای حسابداری ارسال کنند تا ثبت و سند زده شود.

دارای ویدیوهایی در زمینه توسعه کسب و کار و ویدیوهای آموزشی نیز می باشد.

کاربران دیگر نیازی به دارا بودن دفاتر حسابداری با حجم زیاد و صرف کاغذ ندارند.

کسب و کارهای خیلی خیلی کوچک هم با هزینه خیلی کم می توانند حسابداری داشته باشند.

همچنین می توانید در توسعه کسب و کار خود تصمیم گیری های مناسبی داشته باشید.

دانلود اپلیکیشن: